Elevi
Ieri

Nu au fost elevi sarbatoriti ieri.

Azi

RUSU FINEAS EMANUEL - a VI-a B - 13 ani

Maine

GHEORGHI?? MARIA - promotia 2018 - 19 ani

CORNEA ABEL - promotia 2016 - 21 ani

NI?U IOSIF - promotia 2015 - 22 ani

CHELBA DENISA ANDREEA - a VI-a A - 13 ani


Profesori
Ieri

Nu au fost profesori sarbatoriti ieri.

Azi

Nu sunt profesori sarbatoriti azi.

Maine

Nu vor fi profesori sarbatoriti maine.